Ukážková lekcia v Bratislave

Ukážková lekcia v Bratislave

Miesto stretnutia: podľa počtu účastníkov.

Maximálna veľkosť skupiny: 7 osôb

Ukážková lekcia v Banskej Bystrici

Ukážková lekcia v Banskej Bystrici

Miesto stretnutia: Ventro – centrum pohybu Banská Bystrica, Ul. Československej armády 25, 3p.

Maximálna veľkosť skupiny: 4 osoby