Ukážková lekcia v Banskej Bystrici

Ukážková lekcia v Banskej Bystrici

Miesto stretnutia: Ventro – centrum pohybu Banská Bystrica, Ul. Československej armády 25, 3p.

Maximálna veľkosť skupiny: 4 osoby